Baan ter ere van Gert

In november 2018 is onze zeer gewaardeerd lid Gert Harteveld overleden. Gert was altijd zeer bij de vereniging betrokken. Zo was hij sinds 1988 lid van onze vereniging en is hij 14 jaar bestuurslid geweest. Ook deed hij iedere maandagmorgen onderhoud aan de accommodatie, deed samen met Leny de inkopen voor de bar en stond op de verenigingsavonden ook vaak achter de bar. Ook op de niet verengingsdagen was hij vaak op de vereniging te vinden.
Om hem te eren en te zorgen dat hij niet zomaar vergeten wordt hebben we de 50/100 meter banen naar hem vernoemd. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van afgelopen maandag 11 maart 2019 heeft Leny het naambord van de 50/100 meter baan onthuld.

De 50/100 meter baan is vernoemd naar Gert.